Ad Pouw is inmiddels met pensioen. Onze medewerkers hebben zich verzelfstandigd in Amersfoort onder de naam : buro baRR.

Ik ga door als solist en concentreer me op vormgeven.


De laatste jaren richt ik mij voornamelijk op ontwerp en ruimtelijk advies, voor ontwikkelaars ,woningbouwverenigingen en gemeenten.

Mijn voorkeur gaat uit naar nieuwbouwplannen in kwetsbare stedelijke of landschappelijke gebieden . Vooral ontwerp opgaven in een monumentale context hebben mijn interesse.


Daarnaast blijkt in de praktijk, dat er behoefte is aan een vertaalslag tussen stedenbouw en architectuur. De ontwerp-studies die hiervoor nodig zijn maak ik graag, omdat dit een brede creatieve schakeling vraagt tussen de verschillende ontwerp disciplines , techniek ,kosten en marktwerking.


Als ontwerp solist ben ik altijd onderdeel van een uitwerk team en daarmee een team speler . Ontwerp en esthetische begeleiding,valt onder mijn verantwoording. Per project zal een team van specialisten samengesteld moeten worden om de vaak ingewikkelde complexe bouwopgaven te realiseren. Uiteraard in overleg met de opdrachtgever.


Berry Dillen Architect

JANUARI 2007 IS DE OPZET VAN HET ARCHITECTENBUREAU GEWIJZIGD.

POUW & DILLEN ARCHITECTEN IS

BERRY DILLEN ARCHITECT GEWORDEN.BUREAUPROFIEL